Søg efter noter, modeller m.m

Viser 1 til 10 ud af 20 resultater

Kontrol af kommunikationsindsatsen

GARD Pro Not RegisteredKontrol af kommunikationsindsatsen Til kontrol af kommunikationsindsatsen kan man bruge flere metoder, herunder effektmåling, tretrinsanalysen og meget mere. Siden vil belyse det forskellige metoder til kontrol af kommunikationsindsatsen. Effektmåling Kan foregå som henholdsvis i pre- og posttest alt efter, hvor i en kampagnes tidsmæssige forløb, effektmålingen foretages. Pretest Før produktion – Er  læs mere…

1

Juridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation

GARD Pro Not RegisteredJuridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation Siden belyser de væsentligste juridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation Retningslinjer for radio og tv-reklamer De retningslinjer for radio- og tv-reklamer, som vi hér vil gennemgå, omfatter kun reklamer sendt på radio- og tv-reklamer, der sender fra Danmark, idet dansk lovgivning ikke kan regulere reklamer, der  læs mere…

0

Mediebeslutningerne

GARD Pro Not RegisteredMediebeslutningerne Mediebeslutningerne Mediebeslutningerne vedrører beslutninger om, hvilke medier, der skal anvendes i en konkret kampagne, hvor ofte, og hvorledes de valgte medier skal kombineres. Reklamemidler Reklamemedier Annoncer Dagblade – Hverdage og søndage Distriktsblade Ugeblade/magasiner Fagblade/foreningsblade Kuponhæfter Årbøger, Telefonbøger, Vejvisere osv. Reklamefilm TVBiograf Reklamevideoer/-DVD’er Lydmedier Radio Elektroniske Reklamemidler E-mailWebsite (Hjemmeside) Internet CD-Rom Trafikreklame  læs mere…

0

Den kreative strategi

GARD Pro Not RegisteredDen kreative strategi På følgende side, vil vi komme ind på den kreative strategi, herunder hvilke forskellige redskaber man kan bruge til at præcisere den kreative strategi. Kreative teknikker/idéudvikling Kreativitet benyttes til at differentiere sig i indhold og udformning fra konkurrenternes kommunikation. Når man skal lave en idéudvikling er der to gode  læs mere…

0

Kommunikationsparametre

GARD Pro Not Registered Kommunikationsparametre   Sales Promotion Salgsfremmende aktiviteter, der har til formål at større op om en reklamekampagne benævnes Sales Promotion. Personligt salg hører ikke under dette. Under Sales Promotion hører to underpunkter; Trade Promotion og Consumer Promotion. Trade PromotionTrade Promotion er sales promotion aktiviteter rettet med forhandlere og sælgere. Formålet er, at  læs mere…

2

Positionering

GARD Pro Not RegisteredPositionering Positionering Positionering er den position, som produktet eller mærket indtager i målgruppens bevidsthed. Hvis et produkt/mærke er klart og præcist positioneret og indtager en plads på ”første række” i bevidstheden, tales der om en top-of-mind-placering. USP (Unique Selling Proposition) Et produkts USP angiver et unikt forhold ved produktet, der betones kraftigt  læs mere…

1

Kommunikationsmål

GARD Pro Not RegisteredKommunikationsmål Siden indeholder en kort og præcis beskrivelse af de forskelige kommunikationsmål, samt en beskrivelse af købsadfærd i relation til kommunikationsmål. Kommunikationsmål Når man laver en reklamekampagne, er det utrolig vigtig at man tænker på; hvad målet er med kampagnen. Disse mål kan være en af følgende seks: Kendskabsmål Målet ved denne  læs mere…

0

Markedskommunikation

GARD Pro Not RegisteredMarkedskommunikation Denne side belyser de væsentligste ting inderfor markedskommunikation, herunder blikfang, illustrationer, medieparametre, signalparametre samt kommunikationsplatformen. Signalparametre Også kaldet udformningsparametre – Udtrykker måden, man udformer budskabet på, herunder sanser hos modtageren man ønsker at påvirke – Hørelsen, synes eller lugtesansen. Arbejdet med signalparametre udgør den kreative del af reklamearbejdet. Medieparametre Angiver de midler  læs mere…

0

PLC-kurven (Product Life Circle)

GARD Pro Not RegisteredPLC-kurven PLC -kurven(PLC står for Product Life Circle), går ind og belyser produktets livscyklus, herunder de 4 forskellige faser; introduktionfasen, vækstfasen, modnignsfasen og nedgangsfasen   PLC-kurvens forskellige faser Introduktion Produktet er nyt og lige introduceret Ikke særligt kendt af målgruppe og derfor beskedent salg bl.a. fordi Oplevet risiko ved at købe noget ukendt Høj  læs mere…

0

Styringsniveauer

GARD Pro Not RegisteredStyringsniveauer Der er 3 fors­kel­li­ge styringsniveauer, hvor den store forskel primært er tidshorisonten. -          Strategisk styring Overordnet styring og ledelse, realisere langsigtede mål, Fx ide, målgruppe, produktudvikling, valg af eksportmarkeder osv. 2 – 10 år -          Taktisk styring Udarbejdes konkrete planer for hvordan virksomheden på kort sigt skal realisere mål. Markedsføringsplan, reklamekampagner,  læs mere…

0