Koncept

GARD Pro Not Registered
Koncept

En virksomheds koncept, kan også betegnes som et sæt retningslinjer for virksomhedens drift og markedsføring. Et koncept kan også siges at være en ”køreplan” for virksomhedens drift.

Der skelnens mellem følgende 5 koncepter:

-          Produktionskoncept

  •  Produktionskoncept tager udgangspunkt i at forbrugerne foretrækker produkter, der kan købes i mange forretninger og til lave priser. Effektiv produktion nødvendig

-          Salgskoncept

  • Salgskoncept skaber overskud gennem stort salgsvolumen, markedsføringen tager udgangspunkt i at produkterne i realiteten er produceret, aggressiv reklame indsats nødvendig.

-          Markedsføringskonceptet

  • Markedsføringskonceptet skaber indtjening ved at tilgodese kundens behov og ønsker. Produktudviklingen tager udgangspunkt i kundernes behov og ønsker.
    • Satser på kundeorientering, koordinerede aktiviteter og målopfyldelse, realiseres gennem kundetilfredshed.

-          Det samfundsmæssige koncept

  • Det samfundsmæssige koncept tager udgangspunkt i forbrugerens aktuelle ønsker, fokus på den politiske forbruger. Satser fx på miljø og etik

-          En – til en – markedsføring

  • En – til en – markedsføring tilstræber virksomheden et vedvarende samarbejde til kunde. Tilbyder ydelser der tilgodeser den individuelles behov og ønsker. Betegnes også som relationsmarkedsføring. Fx Dell, Aarstiderne.
    • Individuel kunde, kundetilpasset ydelse, individuel kommunikation, fortjeneste ved langsigtet samarbejde.

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , , ,

Kommentarer