PLC-kurven (Product Life Circle)

GARD Pro Not Registered

PLC-kurven

PLC -kurven(PLC står for Product Life Circle), går ind og belyser produktets livscyklus, herunder de 4 forskellige faser; introduktionfasen, vækstfasen, modnignsfasen og nedgangsfasen

 

PLC-kurvens forskellige faser

Introduktion

 • Produktet er nyt og lige introduceret
 • Ikke særligt kendt af målgruppe og derfor beskedent salg bl.a. fordi
  • Oplevet risiko ved at købe noget ukendt
  • Høj pris

Vækst

 • Nye kundegrupper, salget stiger
 • Øget salg à reducerer produktionsomkostningerne à lavere salgspriser
 • Øget reklame indsats
 • Nye konkurrenter (bliver tiltrukket af det høje salg og store indtjening)

Modning

 • Kommer ikke så mange ny kunder og nogle mister interessen
 • Konkurreres hårdt på prisen
 • Ny teknologisk gennembrud og produkter trækker innovatorerne væk
 • Salget stagnere og begynder at falde

Nedgangsfasen

 • Mange kunder køber nye produkter i stedet for
 • Faldende salg + hårde priskonkurrence à trækker sit produkt ud af markedet

Recircle

 • Virksomheden relancerer produktet for igen at få gang i salget (modning og nedgang)

Nogle produkter følger ikke et traditionelt forløb.

Forskel om det er langvarig eller kortvarig gode og om der er tale om et produkt med stor markedsappel eller et modepræget produkt (dille).

Modellen styrker er at den tvinger ledelsen til at vurdere behovet for at virksomhedens sortiment løbende bliver tilpasset ændringerne i målgruppens behov og ønsker.

 

Kundegrupper

Innovatorer (pionerer)

 • Dristige og villige til at tage risiko
 • Høj social status og veluddannede
 • er først med det nye, næsten før det er mode

Tidlige acceptanter

 • Finder sig hurtigt til rette med nye produkter
 • Besidder anseelse og er trendsættere
 • Høj status og indkomst over middel

Tidlig majoritet

 • Er interesserede i at være med når det gælder nye produkter, skal bare lige se det an
 • Status højere end gennemsnittet
 • Overvejer nyheder før køb

Sen majoritet

 • Køber produktet, når det er blevet almindeligt i befolkningen
 • Status under gennemsnittet
 • List skeptisk overfor nyt
 • Skal presses af omgangskredsen

Efternølerne

 • Køber produktet, når det er på vej ud af markedet
 • Lav social status
 • Traditionsbunden og forsigtig
 • Prisen spiller en afgørende rolle

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer