Analyse af Biedermeier

GARD Pro Not Registered

Analyse af Biedermeier

Vi vil her komme ind på, hvilke ting der bør indgå i en Biedermeier analyse, samt hvilke overvejer og tanker man bør gøre sig undervejs.

Biedermeier var en stilperiode inden for litteratur, musik, kunst, arkitektur samt interiør. Biedermeier blomstrede fra 1815-1825 til 1840-1860. Biedermeier er også kaldet empire og senempire, samt svarer stilperioden til ’regency’ i England.

Eksempel på Biedermeier
Dansk - Analyse af Beidermeier - Eksempel på Beidermeier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet er lånt af Wikipedia

 

I en analyse af beidermeier, bør du være opmærksom på følgende:

At centrale værdier er

 • Tryghed
  • Er der faktorer, der truer trygheden?
  • Etableres/stabiliseres trygheden i slutningen? I givet fald hvordan?
 • Harmoni
  • Undersøg om der er personer, der repræsenterer harmonien, og find i givet fald eksempler på hvordan. Det kan være eksempler, der viser, at den gyldne middelvej er bedre end det ekstreme. Eller eksempler på en situationsfornemmelse, der gør, at alle andre føler sig godt tilpas.
  • Hvis der omvendt er personer, der udtrykker de modsatte kan det betale sig at stille en modsætninger op imod hinanden.
  • At man udtrykker sin harmoni ved at optræde velafbalanceret. Led efter eksempler på både denne balance og på situationer, hvor folk opfører sig alt for lidenskabeligt.

At den smukke ånd er den væsentligste menneskelige kvalitet, og at det åndelige dyrkes frem for det legemlige.

 • Åndelig kærlighed vil derfor være skildret som ideel, legemlig (erotik/sex), som noget der trækker i den forkerte retning.
  • Led efter eksempler på de to slags kærlighed
 • Skønhed kommer indefra.
  • Led efter eksempler på en sådan skønhed.

At det gode menneske er den, der tænker på andre før end på sig selv.

  • Led efter eksempler på selvopofrelse/næstekærlighed/tilsidesættelse af egne behov for at opfylde andres.

At teksten i sin stræben mod at vise det gode, det sande, det skønne som oftest vil være moraliserende, altså udtryk for overjeget, og at det der ikke ”passer sig” – f. eks drifterne – vil være fortrængt.

  • Led efter moraliseren og efter, hvad teksten evt. fortrænger.

At man beskæftiger sig med hverdagslivet og gerne giver anvisninger på, hvordan et dannet liv leves i et smagfuldt hjem.

  • Led efter sådanne anvisninger.

At ”idealverdenen” nu er ”sunket ned” til konkrete eksempler på idealer (idealhjem, idealkvinde, idealbarn etc.)

  • Led efter disse idealer

At intimsfæren (hjemmet og privatlivet) er rammen for Biedermeierlitteraturen

Intimsfæren er dannelsens, frihedens og kærlighedsfællesskabets sted, stedet hvor man kan udfolde sig som rent menneske. Bemærk at manden lever i både socialsfære (arbejde) og intimsfære (rekreation), mens kvinden kun lever i intimsfæren, der for hende både skal være arbejdets og rekreationens sted. Hvis intimsfæren skal være rekreativ for manden, må han ikke fornemme (stresses af), at hjemmet er kvindens arbejdsplads. Problemet løses ved, at det arbejde kvinden udfører, fremstilles som, at hun bare realiserer sit inderste væsen som kvinde, og at det således ikke er at betragte som egentligt (altså belastende) arbejde. Tingene sker nærmest at sig selv.

  • Led efter eksempler i teksten.

At der ofte sentimentaliseres

  • Find eksempler på en kraftig følelsesappel

At der sjældent er grusomme skurke, men bare folk, ikke kan leve op til idealerne, i hvert fald ikke uden kraftig hjælp.

  • Find ud af, hvad der er galt med ”ikke-heltene”

At Biedermeiers verden er det dannede borgerskabs.

  • Undersøg, hvis der optræder personer fra andre socialklasser, hvordan de skildres, og hvilken funktion, de har i teksten.

 

Stort tak til Anne Lise Holm fordi vi må bruge hendes analysemodel.

Anne Lise er lektor hos Erhvervsgymnasiet Grindsted og kan kontaktes på anne.lise.holm@eggrindsted.dk

 

GARD Pro Not Registered

Kommentarer