Analyse af fiktionsprosa

GARD Pro Not Registered

Analyse af fiktionsprosa

For at lave en god analyse af fiktionsprosa, bør du have fokus på nogle konkrete emner. Vi vil på denne side præcisere de konkrete emner, så du kan opnå den bedst mulige analyse af gældende fiktionsprosa.

Tema
Tekstens problemstilling. Kan ofte defineres v.hj.a. en modsætning (f.eks. rig/fattig, natur/kultur)

Hvis teksten har en klar holdning til problemstillingen, kan den siges at have et budskab.
Altså: budskab = tema + holdning.

Fortæller og synsvinkel i fiktionsprosa

 • Åbenlys: 1. personsfortæller (= jeg-fortæller) – synsvinklen er automatisk indre
 • Skjult:     3. personsfortæller
  • Personbundet (indre synsvinkel – oftest kombineret med ydre)
  • Vekslende (mellem flere personers synsvinkler)
  • Registrerende (ren ydre sysnvinkel – ”fluen på væggen”)
  • Alvidende
   • Ved alt – har derfor en kombineret synsvinkel (både ydre og indre)
   • Kan forklare alt, evt. se fortid og fremtid
   • Tilkendegiver ofte sym- og antipatier
   • Har altid ”ret” (det er ikke det samme som, at du behøver at være enig i fortællerens holdninger)

Syn

 • Medsyn
 • Bagudsyn

Komposition

 • Kronologisk
  • Fastlæg evt. vendepunkter og andre væsentlige ”punkter”
  • Er der et plot? En spændingskurve med point of no return, klimaks, etc.?
  • Vurder betydningen af evt. flash backs eller flash forwards
 • Associerende

Personer med central betydning

 • Direkte/indirekte beskrevet – ofte forekommer begge dele i teksten?
 • Flade (typer) eller runde (nuancerede / individualiserede personer med f. eks. gode/dårlige og stærke/svage sider)?
 • Karakteristik (adfærd, tankegang/holdninger, sprog, udseende (hvis det er relevant), evt. udvikling i løbet af teksten)

Personers indbyrdes forhold

 • Hierarki (status, magt) eller
 • Modsætninger

Fastlæggelse af bipersoners betydning – hvis eller de overhovedet er væsentlige

 • At sætte hovedpersoner i relief (f. eks. kontrastfigur, parallelfigur, udviklingsmulighed)
 • At påvirkning hovedpersoner (som f. eks familiebaggrund, idoler, fristere ….)

 

Miljøet i fiktionsprosa

 • Fysisk – ting, natur
 • Psykisk – holdninger/værdier/normer, måden at behandle hinanden på ….
 • Socialt – samfundsklasse

 

 

 

Fremstillingsform

 • Scenisk: fortælletid nærmer sig den fortalte tid og man oplever detaljer (replikker, bevægelser, lyde etc.)
 • panoramisk: fortalt tid meget længere end fortælletid. Der er ingen detaljer.

 

 

Fortælleteknik

 • Fortælling (episk)
 • Beskrivelse (lyrisk)
 • Replikker /dialog (dramatisk)
 • Tankereferat/indre monolog
 • Kommentar (ofte fra alvidende fortæller)

 

 

Slutning

 • Åben
 • Lukket

 

Overskrift

 

Symboler

 

 

Sprog

 • Beskrivende eller konstaterende?
 • Langsomt eller actionpræget?
 • Billedsprog
 • Specielle særpræg som brug af slang, gammeldags udtryk, fagudtryk …

 

 

Tiden

 • Tekstens produktionstidspunkt
 • Tekstens egen tid
  • Bestemt/ubestemt
   • Ved bestemt tid: hvilken?

 

Sted

 • Bestemt/ubestemt
  • Ved bestemt sted:
   • Land/by
   • Kulturområde
   • Omtrentlig/nøjagtig fastlæggelse (f.eks. med gadenavne)

 

Genre

 • Fiktionsprosa er i reglen episk, men der kan være dramatiske eller lyriske dele
 • Tilhører teksten en undergenre (krimi, western, eventyr, science fiction….) og hvordan følger den genrekoderne? Har teksten indlagt koder fra andre genrer?
 • Typisk opdeles i skønlitteratur i
  • Roman – længere tekst /ofte flerstrenget handling/ofte bredt persongalleri/ofte lang fortalt tid
  • Novelle / Short story – kort tekst/enstrenget handling/snævert persongalleri/ofte kort fortalt tid
   • Den klassiske novelle er karakteriseret ved at forholde sig til livets grundliggende problemstillinger. Den har en fortæller, et determinationspunkt (en afgørende begivenhed, der ændrer tilværelsen), og et fortolkningspunkt (pointen)

 

Målgruppe

 • Kun hvis teksten tydeligvis er beregnet på en bestemt

 

Perspektivering af tekster

 

Perioden

 • Tidens litterære tendenser og / eller historiske forhold
 • Da teksten blev skrevet
 • I tiden teksten handler om

 

Psykologiske teorier

 

Politiske ideologier

 

Genren og de regler, der gælder for denne

 

Forfatterskabet

 

Andre tekster

 • Tekster der tydeligvis har inspireret forfatteren
 • Tekster, du kender, der behandler samme problemstilling

 

Viden om det emne, teksten omhandler – men pas på ikke at glemme teksten til fordel for emnet …

 

Stort tak til Anne Lise Holm fordi vi må bruge hendes analysemodel.

Anne Lise er lektor hos Erhvervsgymnasiet Grindsted og kan kontaktes på anne.lise.holm@eggrindsted.dk

GARD Pro Not Registered

Kommentarer