Analyse af Nationalromantik

GARD Pro Not Registered

Analyse af Nationalromantik

 

Følgende side, vil beskrive hvilke ting du bør komme ind på, når du skal lave en fyldig analyse af nationalromantik.

 

Nationalromantikken er en del af romantikken, herunder beskæftiger den sig med folk og folkekultur.

 

Ved en analyse af nationalromantik, bør der være fokus på følgende ting:

 

At nationalstaten som begreb opstår som følge af Napoleonskrigene. Den ”knagerække” nationalromantikken hænger nationalstaten op på er

 • Folket
  • Hvilke egenskaber fremhæves ved folket (mænd og kvinder)?
 • Sproget
  • Hvordan karakteriseres sproget? Hvad sammenlignes det evt. med og hvorfor?
 • Naturen
  • Hvordan karakteriseres den danske natur?  Hvad fremhæves ved den?
 • Historien
  • Hvilke historiske perioder refereres til?
  • Hvilken værdi tillægges de?
  • Hvordan fremstilles nutiden?
  • Hvordan fremstilles forholdet mellem fortid og nutid?
  • Er der perspektiver for fremtiden?

At kongen ikke længere alene tegner staten, betyder ikke at han er uden betydning.

  • Hvordan fremstilles kongen?

 

At den danske nationalromantik er opstået i en elendighedstidvi havde holdt på den forkerte hest i Napoleonskrigene

  • Københavns bombardement 1807 (tab af boliger menneskeliv osv.)
  • Den engelske overtagelse af flåden 1807 (tab af magt)
  • Statsbankerotten 1813 (økonomisk tab)
  • Afståelse af Norge 1814 (tab af stort set den halve stat)

 

At perioden derfor er præget af guldaldertanken:

Vi er faldet ned fra en glorværdig fortid (guldalderen), hvor alt hang sammen, og det åndelige (jf. verdensånden) var det,  der gennemsyrede alt. Vi lever i en materialistisk nutid, hvor vi mangler blik for de sande værdier.  Vi har håbet om en ny guldalder, og det er især kunstnernes funktion at lede os i den rigtige retning, da de har ”anelsen” om den guldalder, vi er faldet ned fra.

 • Hvordan fremstilles guldalderen? (jf. punktet om ”historien”).
 • Hvilke dyder havde menneskene dengang?
 • Er der lagt vægt på sammenhænge i guldaldertiden
  • Mellem kirke (åndelig) og kongemagt (verdslig)
  • Mellem menneske og natur
 • Hvordan fremstilles nutiden?
 • Hvilke eventuelle håb gives for fremtiden?

At der er behov for at stive selvtilliden af

 • Hvordan takler teksten det, at Danmark er ”lille”, sådan at vi alligevel kommer til at føle os ”bedst”?

 

Stort tak til Anne Lise Holm fordi vi må bruge hendes analysemodel.

Anne Lise er lektor hos Erhvervsgymnasiet Grindsted og kan kontaktes på anne.lise.holm@eggrindsted.dk

 

 

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , ,

Kommentarer