Analyse af Universalromantik

GARD Pro Not Registered

Analyse af Universalromantik

 

Denne side vil belyse de væsentligste ting, der bør overvejes og indgå i en analyse af universalromantik.

 

Universalromantikken er en delperiode i Romantikken, hvor meningen er, at alt i det store hele er et. Man mente at der er en dybere mening bag alt, samt er gud overalt i sit skaberværk, eller at alting er beåndet, det behøver ikke være Gud. Det kaldes panteisme.

 

For at lave en god universalromantisk analyse, bør du være opmærksom på følgende:

Naturen som udtryk for det guddommelige/verdensånden (Panteisme)

-          Led efter naturbeskrivelser evt. koblet til noget religiøst

-          Led efter steder, der viser, at alt hænger sammen

-          Led efter steder, hvor mennesket føler sig ét med naturen

-          Led efter steder, hvor naturen fremstilles voldsomt.

 

At følelse opfattes som mere værdifuldt end fornuft

-          Hvad taler til følelserne hos læseren?

-          Hvordan udtrykker forfatteren følelser?

-          Hvordan prioriteres følelser i forhold til fornuft?

-          Led efter dyrkelse af det mystiske / dunkle frem for det klare.

-          Led efter dyrkelse af fornemmelse/intuition frem for logik.

-          Led efter personer, der repræsenterer hhv. det følelsesmæssige og det fornuftsmæssige

 

At vi opleves som faldet ned fra et højere stadium, som vi stadig har længsel (eros) mod og anelse om.

-          Led efter eksempler på fald og/eller opstigning

-          Led efter ”længsel” (eros) og ”anelse”

-          Led efter modsætninger (dualisme) som

 

Skyggeverden

-

Virkelighed

Fænomenernes verden

-

Idéverdenen

Jord

-

Himmel

Foranderlighed / forgængelighed

-

Evighed

Materialisme

-

Idealisme

Krop/seksualitet/egoisme

-

Sjæl/kærlighed/opofrelse

Forstand

-

Følelse

 

-          Led efter eksempler på, at fortiden (f. eks. vikingetid eller middelalder) eller de nordiske guder fremhæves

 

At kunstneren opfattes som geni, der har den stærkeste ”anelse” om den højere verden

-          Hvis der er kunstnere (eller deres produkter) med i værket, hvordan fremstilles de så?

-          Udtrykker værket i sig selv en stor selvbevidsthed hos kunstneren?

-          Udtrykker værket, at det er svært for kunstneren at leve et almindeligt borgerligt liv?

 

At kunstnerens mission er at skildre det gode, det smukke og det sande

-          Led efter eksempler på skønhed (- vi ville måske kalde det ”forskønnelse”)

At det kvindelige og det barnlige ofte er udtryk for følsomhed og dermed positivt

-          Undersøg hvordan tekstens kvinder og børn er beskrevet

 

Stort tak til Anne Lise Holm fordi vi må bruge hendes analysemodel.

Anne Lise er lektor hos Erhvervsgymnasiet Grindsted og kan kontaktes på anne.lise.holm@eggrindsted.dk

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , ,

Kommentarer