Digtanalyse

GARD Pro Not Registered
Digtanalyse

Siden vil her belyse de væsentligste ting, der bør indgå i en god og fyldig digtanalyse.

Hvad er et digt?
Digte er ordkunst, og skrives af digtere. Et digt er ord der er sat sammen, oftest med henblik på at få et budskab, følelse eller holdning ud.

Der findes 3 forskellige salgs digte; traditionelle digte, prosadigte og rapdigte.

Traditionel digt

 • Indeholder mindst én strofe
 • Alle strofer er ensartet, herunder med henblik på:
  • Linjer
  • Rim
  • Stavelser
 • Et traditionel digt har oftest mulighed for at blive sunget eller nynnet til en melodi.

Prosadigt

 • Indeholder mindst én strofe
 • Oftest er stroferne forskellige, herunder med henblik på:
  • Linjer
  • Rim
   • Der behøver nødvendigvis ikke at være rim i et prosadigt
  • Stavelser

Rapdigt

 • Indeholder mindst én strofe
 • Oftest er stroferne forskellige, herunder med henblik på:
  • Linjer
  • Rim
   • Der behøver nødvendigvis ikke at være rim i et prosadigt
  • Stavelser
 • Digtet skal kunne synges/rappes, men ikke med en traditionel melodi.

Et andet kendetegn ved alle 3 digte er, at digtere oftest bryder nogle ’regler’, da der oftest indgår stavefejl, nye ord andre sjove tiltag.

 

Sådan laver du en digtanalyse

Følgende ting bør inddrages i en digtanalyse, og gerne i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Husk du ikke skal skrive i punktform, samt prøv så vidst mulig at bevare den røde tråd.

 • Analyser, studer og læs
  • Læs digtet grundigt igennem
 • Titel
  • Hvad er titlen?
 • Forfatter
  • Hvem er forfatteren?
 • Hvornår er digtet skrevet?
 • Hvilket type digt er der tale om?
  • Præciser hvilket type digt der er tale om:
   • Traditionel digt
   • Prosadigt
   • Rapdigt
 • Skrivemåde
  • Hvordan er digtet skrevet
   • Strofer?
   • Rim?
   • Linjer?
 • Hvordan påvirker digtet os?
  • Lyrisk – Med følelser
  • Episk – Fortællende
  • Dramatisk – Alvorlig handling
 • Handlingen i digtet
  • Hvad er handlingen?
   • Forgår den kronologisk?
   • Springer den i tiden?
   • Er der tale om flash back?
  • Husk at fortæl det med dine egne ord
 • Hvilken type rim er der i digtet?
  • Beret hvilken slags rim der indgår i digtet
   • Parrim
   • Krydsrim
   • Omsluttende rim
   • Bogstavrim
  • Husk at referer til digtet
 • Tid i digtet
  • Hvor længe strækker digtet sig over?
  • Kan vi præciser et bestemt historisk tidspunkt eller periode?
   • Husk at fortæl hvordan vi kan se det
 • Sted
  • Hvor foregår handlingen?
   • Husk at fortæl hvordan vi kan se det
 • Miljøkarakteristik
  • Hvilken type miljø er der i digtet?
   • Beskriv meget bredt, herunder boliger, natur, mennesker, samfundet m.m
 • Personkarakteristik af personer i digtet
  • Er der personer i digtet, så lav en personkarakteristik af dem
   • Hoved- og bipersoner
   • Statister
  • Beskriv dem med alt relevant information
   • Alder
   • Udseende
   • Job
   • Handlinger og holdninger
   • Hvordan ser vi dem som person
 • Fortællersynsvinkel
  • Hvilken type fortæller er der tale om?
   • Jeg-fortæller
   • Alvidende fortæller
   • Indre synsvinkel
   • Ydre synsvinkel
 • Temaet i digtet
  • I en digtanalyse, er det vigtet at præcisere temaet med digtet
   • Hvad er selve essensen med digtet?
    • Kærlighed
    • Racisme
    • Had
  • Er der sidetemaer i digtet?
   • Temaer der er lidt tilbageholdt af selve hovedtemaet
 • Sproglige virkemidler
  • Er digtet præget af nogle specielle virkemidler?
   • Tillægsord
   • Metaforer
   • Ironi
   • Slang
   • Fremmedord
 • Digtets budskab
  • Hvad forsøger digteren at opnå med digtet?
   • Hvad er budskabet
  • Formår digtet nemt at komme ud med budskabet?
 • Din fortolkning og mening
  • Hvad synes du om digtet?
   • Er den god, dårlig eller andet?
  • Hvordan tolker du det digtet?
 • Perspektivering
  • Kan digtet perspektiveres til andre digte, tekster, sange o. lign?

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , , , ,

Kommentarer