Juridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation

GARD Pro Not Registered

Juridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation

Siden belyser de væsentligste juridiske og etiske retningslinjer for massekommunikation

Retningslinjer for radio og tv-reklamer

De retningslinjer for radio- og tv-reklamer, som vi hér vil gennemgå, omfatter kun reklamer sendt på radio- og tv-reklamer, der sender fra Danmark, idet dansk lovgivning ikke kan regulere reklamer, der sendes i Danmark via udlandet – uanset at kanalerne er dansk ejet.

Der må ikke reklameres for følgende produktgrupper/organisationer i radio og tv:

  • Tobaksvarer og varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning – f.eks. lightere.
  • Lægemidler, herunder også naturlægemidler. Sundhedsstyrelsen kan dog give tilladelse til at reklamere for et lægemiddel i tv.
  • Læger og hospitaler må ikke reklamere i tv – heller ikke privathospitaler. Tandlæger må udelukkende reklamere med navn, stilling adresse, træffetid samt evt. aftaler med det offentlige.
  • Tv-reklamer for religiøse og politiske anskuelser er forbudt.
  • Økonomiske interessegrupper, dvs. fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og brancheforeninger, må ikke reklamere i tv.

Reglerne indeholder særlige bestemmelser, der skal beskytte børn og unge under 18 år. Udgangspunktet er bl.a., at børn er ”lette ofre” i reklameverdenen, hvilket virksomhederne ikke må udnytte. Der stilles særlige krav til reklamer for legetøj.

Børn under 14 år må kun medvirke i tv-reklamer, hvis:

  • De er en naturlig del af det miljø, der vises i reklamen.
  • De er nødvendige for at demonstrere et produkt, der har med børn at gøre.

Tv-stationerne skal kontrollere, at et reklamespot overholder reglerne, før spottet bringes.

 

GARD Pro Not Registered

Tags: , ,

Kommentarer