Kommunikationsmål

GARD Pro Not Registered

Kommunikationsmål

Siden indeholder en kort og præcis beskrivelse af de forskelige kommunikationsmål, samt en beskrivelse af købsadfærd i relation til kommunikationsmål.

Kommunikationsmål
Når man laver en reklamekampagne, er det utrolig vigtig at man tænker på; hvad målet er med kampagnen. Disse mål kan være en af følgende seks:

 • Kendskabsmål
  • Målet ved denne er at få folk ude i verden til at få kendskab til produktet eller virksomheden.
 • Præferencemål
  • Målet ved denne er at skabe større præference for virksomheden eller et produkt. Dette kan hjælpe til, hvis en kunde skal købe et nyt produkt, og så derfor ikke behøver at tænke sig længe om, hvor han skal købe det.
 • Holdningsmål
  • Målet ved denne er at få forbrugerne og andre folk ude i verden til at skifte mening ved om et produkt eller virksomheden selv efter at have fået dårligt omtale i pressen m.m.
 • Imagemål
  • Målet her, er at få folk til at synes bedre om virksomheden selv hvis der har været dårlig omtale.
 • Omsætningsmål
  • Her taler vi om at nå en bestemt omsætning eller afsætning.
 • Non-profit mål
  • Her taler vi om kampagner som ikke vil tjene penge på deres kampagne, dog vil de belærer folk om ting som f.eks. trafikadfærd, alkohol, elforbrug, affald m.m.

Købsadfærd i relation til kommunikationsmål
Det er helt centralt for reklamekampagnens succes, at man forinden tilrettelæggelsen og udarbejdelsen har et klart billede af målgruppen med hensyn til blandt andet:

 • Behovsdækning og købemotiver.
 • Beslutningsprocesser, herunder informationsindsamling.
 • Oplevede risici.

 

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , , , , , ,

Kommentarer