Markedskommunikation

GARD Pro Not Registered

Markedskommunikation

Denne side belyser de væsentligste ting inderfor markedskommunikation, herunder blikfang, illustrationer, medieparametre, signalparametre samt kommunikationsplatformen.

Signalparametre
Også kaldet udformningsparametre – Udtrykker måden, man udformer budskabet på, herunder sanser hos modtageren man ønsker at påvirke – Hørelsen, synes eller lugtesansen. Arbejdet med signalparametre udgør den kreative del af reklamearbejdet.

Medieparametre
Angiver de midler og medier, man kan anvende til at påvirke modtageren – hvordan budskabet bringes frem til modtageren. Det handler om, om man vil nå ud til de individuelle kunder alle en ”masse” af kunder.

Individuel

Masse

Personlig

Upersonlig

Personlig

Upersonlig

Telefon

Sælger

besøg

Poster (brev mv.)

Telegraf

Telex

Telefax

Web-site

E-mail

Møder (Forhandlingsmøder)

Demonstrationer

Dagblade

Magasiner

Lokalavis

Fagblade

Tidsskrifter

Biograf

Adresseløse forsendelser

Plakater

Butikker

Udstillinger

CD-Rom

Internet

 

 

Støj i en kampagne
Et budskab kan blive forstyrret af en række faktorer, som afsenderen enten ikke er opmærksom på eller ikke har indflydelse på.

Konsekvenser:

 • Modtagerens opmærksomhed ledes bort fra budskabet.
 • Modtageren opfatter budskabet anderledes end tiltænkt.

Støj kan skyldes af budskabets udformning eller indhold f.eks. i form af:

 • Modtageren overinformeres – Reklamen indeholder information om for mange ting eller for mange produktegenskaber, som modtageren ikke forventer i den pågældende reklame. En gylden regel er, at ”den der vil fortælle alt, fortæller intet”
 • Blikfanget – Blikfanget i reklamen er en person eller en ting, der stjæler opmærksomheden i en sådan grad, at modtageren ”glemmer” eller overser reklamens egentlige budskab. Denne risiko er særlig stor, hvis man anvender idoler i reklamen.
 • Illustrationer – Reklamens illustration kan indeholde en række ting eller personer, der er helt irrelevante for det produkt, der reklameres for. Resultatet kan blive, at modtageren misforstår reklamen eller springer den over, fordi han overser det reklamerede produkt.

Støj kan også skyldes af reklamemedier f.eks. i form af:

 • Reklamens placering - Den kan ”drukne” i mængden, eller den kan være placeret sammen med en anden reklame, en redaktionel tekst eller et andet budskab, der tiltrækker modtagerens opmærksomhed.
 • Modtagerens måde at anvende mediet på. Zapning er en væsentlig årsag til støj i tv-reklamer. At en avislæser typisk ofrer mest tid på de første sider i avisen gør, at side 3 og 5 er meget attraktive for annoncører – og dermed dyrere.

 

Integreret markedskommunikation
Begrebet dækker over, at virksomheden ser markedskommunikation som en proces, der kræver, at alle promotionsparametrene og virksomhedens øvrige marketingaktiviteter koordineres. Virksomheden skal sikre sig, at kommunikationen med markedet foregår klart og sammenhængende. Det handler om de værdier som kunderne får med i købet ved et produkt. Som f.eks. ved Bang & Olufsen giver et eksklusivt produktdesign, kan kun fås ved specialforhandlere så giver de information om deres service.

 

Kommunikationsplatformen
Kommunikationsplatformen kan opfattes som en systematisk ”køreplan” for udarbejdelsen af en komplet reklamekampagne. Kommunikationsplatformen indeholder typisk disse faser:

 1. En kort markedsbeskrivelse.
 2. Målsætning og budget for kampagnen.
 3. Præcisering af kampagnens målgruppe.
 4. Fastlæggelse af budskabsindholdet.
 5. Budskabsudformningen.
 6. Medieplan.
 7. Planlægning af øvrige kampagneaktiviteter.
 8. Opstilling af tidsplan fordelt på media og budget.
 9. Effektmåling og kontrol af kampagnen.

 

GARD Pro Not Registered

Tags: , , , , , ,

Kommentarer