Positionering

GARD Pro Not Registered

Positionering

Positionering
Positionering er den position, som produktet eller mærket indtager i målgruppens bevidsthed. Hvis et produkt/mærke er klart og præcist positioneret og indtager en plads på ”første række” i bevidstheden, tales der om en top-of-mind-placering.

USP (Unique Selling Proposition)
Et produkts USP angiver et unikt forhold ved produktet, der betones kraftigt i markedsføringen. Et USP skal være klart og utvetydigt. Det er anbefalelsesværdigt at arbejde med ét USP, idet der er risiko for, at meningen forstyrres, og kommunikationen mislykkes, hvis man vil fremhæve flere USP’er for et produkt.

For at en bestemt egenskab ved et produkt med fordel kan anvendes som USP, skal følgende krav være opfyldt:

  • Den pågældende egenskab skal differentiere produktet væsentligt fra konkurrenternes produkter. Sådan som kunderne ser situationen.
  • Den pågældende egenskab skal være svær for konkurrenterne at efterligne. Det kan være, fordi der er taget patent på produktet, eller der er tale om mønsterbeskyttelse, man det kan også være, fordi virksomheden ”kom først” kombineret med, at ”den talte klart” samt gentog budskabet på en måde, der betyder, at netop denne ”position er optaget”
  • Forbrugerne skal betragte den pågældende egenskab som en betydningsfuld fordel.

ESP (Emotional Selling Proposition)
Et ESP er en følelsesmæssig appel til målgruppen, der rækker ud over egentlige fakta vedrørende produktet. ESP kan skabe præferencer for produktet. F.eks. Naturmælk.

ISP (Ironic Selling Proposition)
Inden for den helt nye reklameteori taler man nu om et ISP-begreb. ISP kan beskrived som salgsbudskaber, som forholder sig ironisk til sig selv som salgsbudskaber. Det sker ved at ironisere over klicheer og genre og andet ”fælles godt” fra reklamer. ISP er ofte forbundet med humor, men behøver langt fra være ”hylende morsomt”. KIMS er et meget godt eksempel på ISP.

ESP og ISP
USP-begrevet skal ses I lyset af de konkurrencemæssige betingelser, der gælder. I en tid med et overkommunikeret marked, og hvor de tekniske muligheder for at fremstille objektivt set identiske produkter, er USP-begrevet blevet suppleret med ESP og ISP.

 

GARD Pro Not Registered

Tags: , , ,

Kommentarer